Transfer danych

Transfer danych to suma wszystkich danych pobranych i wysłanych za pośrednictwem konta hostingowego, w tym:

Transfer danych jest rozliczany w cyklach miesięcy kalendarzowych. Każdej nocy sprawdzamy zużycie transferu generowane przez Państwa konta i na podstawie danych z bieżącego miesiąca szacujemy zużycie pod koniec wiadomości. Jeżeli szacowane zużycie jest wyższe od limitu - wysyłamy powiadomienie.

Oferujemy także konta bez limitu transferu, jednak zastrzegamy sobie możliwość ograniczenia przepustowości łącza, gdy zużycie transferu przekroczy 100 GB w danym miesiącu kalendarzowym.

Zobacz także: