SQLite

Baza danych SQLite to alternatywne rozwiązanie wobec bazy MySQL. Jej zaletą jest brak konieczności konfiguracji bazy (takich jak nazwa serwera, nazwa bazy danych, login i hasło), baza zawarta jest w po prostu w pliku, a skrypty PHP operują bezpośrednio na pliku. Wadą jest niska wydajność bazy, zwłaszcza zapisu. Składnia zapytań jest zbliżona do składni MySQL, przy czym SQLite nie oferuje bardziej zaawansowanych opcji. SQLite jest wygodnym rozwiązaniem w przypadku witryn, gdzie dane nie zmieniają się często i nie ma ich zbyt wiele.

Na naszych serwerach obsługa SQLite jest możliwa w skryptach PHP, za pomocą PDO oraz za pomocą protokołu SSH (polecenie sqlite3).

Zobacz także: