Przepustowość łącza

Przepustowość łącza to maksymalna szybkość transmisji danych. Na naszych serwerach wynosi ona 100mbit/s i może zostać zmniejszona w przypadku wykorzystania większej ilości transferu niż 100 GB w miesiącu kalendarzowym.

Przepustowość liczona jest łącznie dla konta hostingowego i jest dzielona między wszystkie osoby pobierające w danej chwili dane z konta.

Zobacz także: