MySQL

MySQL to najpopularniejsza na świecie baza danych, którą wykorzystuje się m. in. do budowy witryn internetowych opartych o skrypty PHP.

Dzięki bazom danych możliwa jest budowa stron na zasadzie systemu zarządzania treścią, wprowadzone przez nas treści są gromadzone w bazie, następnie prezentowane odwiedzającym. Najbardziej popularne systemy takiej jak WordPress i Joomla korzystają właśnie z bazy danych MySQL.

W Hosti.pl zarządzanie bazą MySQL odbywa się przy pomocy panelu DirectAdmin oraz panelu phpMyAdmin. Pierwszy z nich umożliwia tworzenie baz, użytkowników baz oraz zarządzanie uprawnieniami baz, drugi pozwala na wyświetlanie zawartości baz danych oraz ich zmienianie.

Zobacz także: