Pomoc

Procedura odzyskiwania danych logowania do panelu klienta

Hasło

Jeżeli zostało utracone jedynie hasło do panelu klienta, należy skorzystać z opcji zapomnianego hasła.

Login

Jeżeli został utracony login do panelu klienta, należy utworzyć zgłoszenie za pomocą systemu zgłoszeń, podając adres hostowanej witryny.

Adres e-mail

Jeżeli utracili Państwo także dostęp do poczty, której adres był przypisany do panelu klienta (lub nie pamiętają Państwo tego adresu) i nie jest możliwe przeprowadzenie procedury odzyskiwania hasła, konieczne będzie przysłanie bankowego potwierdzenia ostatniej płatności. Potwierdzenie należy przysłać za pośrednictwem systemu zgłoszeń, podając także adres hostowanej witryny.

Oceń przydatność: