Pomoc

Optymalizacja zużycia zasobów

Co najczęściej powoduje przekroczenie limitu pozostałych zasobów?

  • ataki polegające na wielokrotnych próbach logowania do paneli administracyjnych Joomla lub Wordpress (lub innych popularnych skryptów CMS)
  • żądania pochodzące od niechcianych robotów sieciowych
  • skrypty typu czat, shoutbox
  • niezoptymalizowane zapytania do bazy MySQL lub SQLite
  • operacje na dużych bazach danych MySQL lub SQLite
  • operacje na katalogach o dużej ilości plików

Jak rozpoznać przyczynę?

Pierwszym krokiem powinno być przejrzenie logów serwera. Logi z dnia bieżącego są dostępne w panelu DirectAdmin, a z poprzednich dni w katalogu:

/domains/mojadomena.pl/logs

Najbardziej prawdopodobne jest, że obciążenie powodują te domeny, których logi zajmują najwięcej miejsca (kolumna "zajętość loga").

Warto także zajrzeć do statystyk AwStats, które zawierają takie informacje jak najczęściej wywoływane adresy URL, roboty sieciowe, adresy IP i inne.

Roboty sieciowe

Aktywność niechcianych robotów sieciowych można zablokować w pliku .htaccess według adresu IP:

SetEnvIfNoCase REMOTE_ADDR "xxx.xx.xxx.xx" BlockedAddress

Lub według "User-agent":

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Twiceler [OR]
RewriteRule .* - [F]

MySQL

Opis optymalizacji bazy danych MySQL znajduje się tutaj

Dodatkowe porady

Praktycznie każdy system zarządzania treścią (CMS) posiada albo wbudowany system cache, albo dostępny za pomocą dodatkowych wtyczek. Warto z nimi poeksperymentować mając na uwadze, że niekiedy takie rozwiązanie przynosi efekt odwrotny od zamierzonego.

Ważne

  • sporadyczne przekraczanie limitów jest dozwolone, blokowane są tylko konta, które przekraczają limity przez kilka dni pod rząd lub ich działanie wpływa na stabilność pracy serwera
  • maksymalna dozwolona liczba plików w jednym katalogu to 10 tysięcy, maksymalna liczba na całym koncie to 100 tysięcy
  • utrzymywanie na naszych serwerach aplikacji, których ciągłość działania uzyskuje się za pomocą zadań Cron jest zabronione

Oceń przydatność: