Pomoc

Umowa powierzenia przetwarzania danych

Zasady zawierania umów o powierzenie przetwarzania danych

Umowy są dostępne dla serwerów wirtualnych o rocznej wartości równej lub wyższej niż 119 zł brutto. Umowy są zawierane drogą elektroniczną i obowiązują na następny dzień od zawarcia. Umowy zawarte przed 25 maja 2018 r. obowiązywać będą od 25 maja 2018 r.

Ponieważ korzystamy z usług podwykonawców, potrzebujemy także pisemnej zgody na powierzenie przetwarzania danych podwykonawcom.

Jak zawrzeć umowę?

Osoby, które pragną zawrzeć z nami umowę, proszone są o skorzystanie z opcji "Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych" dostępnej w "informacjach i opcjach" usługi (link dostępny w panelu klienta).

Jeżeli wartość serwera wirtualnego nie przekracza 119 zł brutto, należy zmienić plan hostingowy na wyższy (link również jest dostępny w "informacjach i opcjach" usługi). Zmiana planu hostingowego nie powoduje przerwy w dostępie do usługi.

Oceń przydatność: