Pomoc

Konfiguracja zadań Cron

Gdzie znajduje się konfiguracja zadań Cron?

Konfiguracja jest dostępna w panelu klienta w "informacjach i opcjach" usługi. Nie ma możliwości zarządzania zadaniami bezpośrednio w panelu DirectAdmin, ponieważ wbudowana opcja zadań nie spełnia założeń naszej polityki bezpieczeństwa.

Konfiguracja

Ponieważ najczęściej dodawanym zadaniem jest wykonywanie co określony czas skryptów PHP, domyślnym sposobem konfiguracji jest podstawowy tryb dodawania zadań, który wymaga jedynie podania adresu URL i częstotliwości.

Istnieje także możliwość przełączenia się na zaawansowany tryb dodawania zadań, który oferuje więcej opcji.

Ważne

  • Ze względów wydajnościowych wprowadziliśmy ograniczenie liczby zadań cron do 5
  • Poprawność wykonywania skryptów PHP można sprawdzić w logach serwera (panel DirectAdmin - Statystyki/Logi)
  • możliwe do uruchomienia są tylko polecenia dostępne dla SSH
  • najwyższa możliwa częstotliwość wykonywania zadań - co jedną minutę

Oceń przydatność: