Indywidualny plan hostingowy

Parametry

Pozostałe parametry będą identyczne jak w przypadku kont podstawowych.

Cena
Proszę wybrać limit powierzchni dyskowej, transferu danych i zużycia zasobów.